OD OSADY K MESTU - 725 ROKOV MESTA PREŠOV

28.1.1299 – zlomový deň vo vývoji Prešova. Osada, obývaná prevažne slovanským, maďarským a už aj nemeckým obyvateľstvom získala v tento deň od panovníka Ondreja III. privilégium, ktorým mu boli udelené mestské výsady. Odvtedy Prešov vystupuje ako mesto. Historická expozícia Krajského múzea prezentuje rôzne artefakty mapujúce vznik a formovanie mesta v nasledujúcich storočiach. K zaujímavým patria určite kľúče z mestských brán. Pochádzajú z rôznych období a okrem úžitkovej funkcie prezentujú zároveň ukážku práce zámočníkov, jedného z mnohých remeselníckych odvetví pôsobiacich v Prešove od stredoveku. Text: N. Lattová, KM PO, zdroj: Krajské múzeum v Prešove.

X