Od Lucie do Troch kráľov

Na 23. Čaji o piatej u Rákociho na tému Od Lucie do Troch kráľov sme si pripomenuli zvyky a obyčaje počas predvianočného a vianočného obdobia, či dozvedeli sa viac o ľúbostnej mágii praktizovanej počas stridžích dní.
Aké sú tie Vaše vianočné zvyky a tradície?

X