Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968

11.6.2018 sa v Rákociho paláci v Prešove uskutočnilo podujatie z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Hosťami podujatia boli: prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Dr.h.c., ThDr. Ján Babjak, PhD., Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. z Prešovskej univerzity, Pavol Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa.

X