Obleč si rúcho dôstojné

Výstava liturgických rúch latinského a byzantského obradu Katolíckej cirkvi

Od 14. júna 2019 je v rytierskej a arkádovej sále Stropkovského kaštieľa sprístupnená výstava liturgických rúch latinského a byzantského obradu Katolíckej cirkvi. Predstavuje symboliku jednotlivých súčastí rúch a ich farieb v oboch obradoch.

Unikátnymi exponátmi výstavy sú vzácne výpožičky z Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu  v Prešove – čierna mitra bl.  o. biskupa Petra Pavla Gojdiča,  tkaný biskupský omofor (svetlý) bl.  o. pomocného biskupa Vasiľa Hopka  a zlaté liturgické rúcho gréckeho typu Dr. Mikuláša  Russnáka, generálneho vikára (1918 - 1927).

X