O skle a experimentoch

Od 20.marca  2021  do 21.novembra  2021 je v kaštieli v rakúskom Asparne inštalovaná výstava, ktorej sa formou spolupráce zúčastnilo aj naše múzeum.  Výstava predstavuje experimentálnu archeológiu ako samostatnú metódu a venuje sa podrobne  jednotlivým oborom. Ukazuje experimenty z najrôznejších odborov: kovy, sklo, keramika, farbenie, stavba lodí, pohrebné rituály, hudobné prejavy... Prezentované sú aj experimenty so sklom z  Hanušoviec nad Topľou, a to na prestížnom mieste v úvode výstavy. Vystavené exponáty dopĺňa video, ktoré prezentuje  experimentálnu archeológiu v archeoparku v Hanušovciach nad Topľou a  zároveň predstavuje kaštieľ, archeopark aj mestečko Hanušovce nad Topľou. 

X