Núdzové mince mesta Prešov – „núdzovky“

⚔️Počas povstania Františka II. Rákociho bolo na území Slovenska razených niekoľko druhov mincí – medené poltúry, ich násobky a tzv. libertáše, ktoré boli tiež z medi.

V roku 1704 sa v Prešove dostala cisárska posádka plukovníka Eduarda Wilsona do obkľúčenia a kvôli nedostatku peňazí začala raziť vlastné mince. Išlo o núdzové mince mesta Prešov – „núdzovky“. Na ich averze je korunované L a rok 1704 a na reverze nápis EPER. BLOC, označujúci blokádu nášho mesta.?

X