Nový týždeň, ale starý Prešov

Zima sa pomaly vracia do mesta a my pridávame olejomaľbu z našich zbierok. Obraz od Viktórie Wagenhofferovej-Szmutkovej poukazuje na časť Jarkovej ulice v Prešove so skupinou domov-dvorné trakty a v pozadí s Konkatedrálou sv. Mikuláša počas zimy.

Zdroj: Z depozitára KM PO

X