Nové obzory 34

Projekt č. 18-521-02063

Odborná ročenka múzea Nové obzory 34, ktorá je zároveň zborníkom z vedeckej konferencie Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien (1918 – 1968 – 1993). Konferenciu i vydanie zborníka z nej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.       

X