Nové obzory 34

Odborná ročenka múzea Nové obzory 34, ktorá je zároveň zborníkom z vedeckej konferencie Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien (1918 - 1968 - 1993). Konferenciu i vydanie zborníka z nej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

zbornik.vnutro

 

X