Noc múzeí a galérií v Kaštieli Stropkov

V sobotu 18. 5. 2024 sa v KAŠTIELI V STROPKOVE uskutočnil ďalší ročník OBĽÚBENÉHO PODUJATIA NOC MÚZEÍ A GALÉRII. Pre malých aj veľkých návštevníkov boli pripravené BEZPLATNÉ PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV MÚZEA. Detičky privítala ROZPRÁVKOVÁ MIESTNOSŤ S ĽUDOVÝMI MOTÍVMI, ROZPRÁVKOVÝMI POSTAVAMI A KRÁSNYMI VÝTVARNÝMI DIELKAMI ŠIKOVNÝCH ŽIAKOV ZUŠ F. VESELÉHO V STROPKOVE, ktoré mnohých návštevníkov isto inšpirovali. Tu si malí aj veľkí návštevníci vychutnali KLASICKÉ ROZPRÁVKY AJ OD P. DOBŠINSKÉHO A NIEKTORÍ SI AJ ZASPIEVALI VESELÉ DETSKÉ PESNIČKY. Drobná sladkosť určite všetkých potešila. Ďalej si návštevníci mohli vypočuť tiež PRÍBEH O SV. FLORIÁNOVI – PATRÓNOVI HASIČOV, KEĎŽE AJ NAŠE MESTO STROPKOV, STRÁŽI TENTO SVÄTEC PRED KOSTOLOM. Obdivovatelia hasičskej výstroje si mohli vyskúšať AJ KRÁSNU DOBOVÚ HELMU HASIČA, VZÁCNU HASIČSKÚ SIRÉNU A ĎALŠIE HASIČSKÉ DOBOVÉ NÁRADIE ZO ZBIEROK KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE. ZLATÝM KLINCOM PROGRAMU BOLA SKVELÁ UKÁŽKA HASIČSKEJ TECHNIKY PÁNOV PROFESIONÁLOV Z HASIČSKEJ STANICE V STROPKOVE. Nadšené deti, ale aj dospelí si s radosťou vyskúšali striekanie z hasičskej striekačky, hasičské helmy, sedeli za volantom hasičského auta a pod. Páni hasiči s veľkou trpezlivosťou ukazovali a vysvetľovali všetky zákutia hasičského auta a hasičskej techniky. V priestoroch kaštieľa bolo pripravené pre návštevníkov malé pohostenie. VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ SA PODIEĽALI NA TOMTO PODUJATÍ: KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE, MESTU STROPKOV, ZUŠ F. VESELÉHO V STROPKOVE A PÁNOM HASIČOM Z HASIČSKEJ STANICE V STROPKOVE. ZÁROVEŇ ĎAKUJEME VŠETKÝM PÁNOM HASIČOM, AJ DOBROVOĽNÝM A TIEŽ ZÁCHRANÁROM, ŽE SA STARAJÚ O NAŠU BEZPEČNOSŤ A POKOJNÝ ŽIVOT. PRAJEME IM PRI ICH NEĽAHKEJ PRÁCI, VŠETKO DOBRÉ. Ako sme mohli vidieť na podujatí, o počty budúcich následníkov hasičského povolania, nemáme mať obavy. Veríme, že sa návštevníkom v Kaštieli v Stropkove páčilo a opäť naše múzeum navštívia. Vo fotoprílohe môžete obdivovať milé momenty z podujatia.

Mgr. Jana Slivková – KM v Prešove – Kaštieľ Stropkov

X