Noc múzeí a galérií 2019

18.5.2019 sa aj v Kaštieli Stropkov uskutočnila Noc múzeí a galérií 2019. Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť. Návštevníci mohli stráviť veselé sobotňajšie popoludnie v priestoroch kaštieľa a v jeho areáli, kde boli nainštalované zaujímavé predmety - napr. delo, súčasti rytierskej zbroje ako štíty, zbrane... Návštevníci mohli využiť aj ponuku stánku včelára p. Foťka so sladkými dobrotami a tiež tu bola možnosť zakúpiť knihy p. Majerníka – Stropkovčanom známeho autora knihy Zrada rytiera Andreasa.
Súčasťou programu bolo vystúpenie členov o. z. Sparta: škola šermu s neúnavným rytierom Ivanom, lukostreľba, maľovanie na tvár, predstavenie tajomných bytostí v podzemí kaštieľa so súčasťou mučiarne. Neraz sa stalo, že z podzemia, kde sa nachádzali tajomné bytosti, vychádzali výkriky vystrašených a nielen malých návštevníkov. Poučné bolo aj predstavenie remesiel – kováčstva a zvonárstva p. Jakubom Vorobeľom. Ďalej prebiehala prezentácia uniforiem vojakov I. sv. vojny v podaní členov Vojenského historického klubu Dukla Prešov. Návštevníkov potešil aj svieži koncert.
Veľmi zaujímavým vystúpením bolo predstavenie sokoliara p. Róberta Gostiča s dravcom. Niektoré deti sa odvážili na vlastnej ruke podržať živého jastraba – mali ste vidieť tú žiaru v ich očiach! Návštevníkov potešila aj milá rozprávka O psíčkovi a mačičke v podaní žiakov ZUŠ F. Veselého v Stropkove, ďalej kreslenie, kreatívne dielničky, komentované prehliadky a samozrejme súťaže.
Šikovná moderátorka p. Majka Klebanová sprevádzala a navigovala návštevníkov, aby si mohli naplno vychutnať všetky pripravené atrakcie. Pripravené súťaže súviseli s predmetmi v expozíciách múzea a ich záverom bolo slávnostné vyhodnotenie, pri ktorom boli všetci účastníci súťaží ocenení.

X