Netopiere a cudzokrajné rastliny v Kaštieli Stropkov

V rámci cyklu Potulky dejinami sa 10. novembra 2017 uskutočnila vo výstavných priestoroch Kaštieľa Stropkov už 9. prednáška cyklu Potulky dejinami. Tentokrát sme sa nevenovali bezprostredne histórii, ale vzťahu človeka a prírodného prostredia. O dvoch malých témach z veľkej témy Človek a príroda pútavo rozprával zoológ Krajského múzea - Kaštieľa a archeoparku Hanušovce RNDr. Peter Pjenčák, ktorý zastúpil aj neprítomnú kolegyňu, botaničku Ing. Elenu Dercovú. Množstvo zaujímavých informácií o netopieroch, ich živote, význame i o mýtoch a nepravdách o nich doplnil informáciami o cudzokrajných rastlinách, ktoré sa vedia nekontrolovateľne šíriť a ničiť domáce ekosystémy.

Podujatie bolo ďalším príspevkom múzea k propagácii múzejnej činnosti v tejto vysunutej organizačnej jednotke - Kaštieli Stropkov.

 

 

X