Návšteva generálnej konzulky Maďarskej republiky v hanušovskom kaštieli

Tisíc rokov spoločnej histórie vytvára základ pre vzájomnú budúcnosť. Z dôvodu spolupráce pri ochrane, zveľaďovaní a prezentácii bohatstva našich spoločných dejín nás navštívila generálna konzulka Maďarskej republiky na Slovensku Dr. Ágota Hetey. Veríme, že na stretnutí v barokovom kaštieli rodu Dessewffy s vedením Krajského múzea v Prešove, mesta Hanušovce nad Topľou a Prešovského samosprávneho kraja boli položené základy stabilného a úspešného partnerstva.

X