"NAŠE POSLANIE – POMOC BLÍŽNEMU". SAMARITÁNSTVO, VZNIK, HISTÓRIA A ÚLOHY

História samaritánstva siaha do dávnej minulosti, keď ľudský súcit a ochota pomôcť v nešťastí neboli výnimočnosťou. Formy a podoby pomoci od čias biblického samaritána po altruisticky orientované hnutia, združenia a organizácie, ktoré vznikli v druhej polovici 19. storočia /Červený kríž, dobrovoľné hasičské zbory, samaritánska služba/, boli hlavnou témou prednášky spojenou s prezentáciou dobových fotografií v Krajskom múzeu v Prešove dňa 15. júla 2021.

X