NÁLEZY ZO STROPKOVA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY JÁNA CICHÉHO

Do Krajského múzea v Prešove – pobočky Kaštieľ Stropkov sa na odborné spracovanie dostali archeologické nálezy z pozostalosti Jána Cichého, dlhoročného matičného aktivistu  a nadšenca regionálnej histórie. Spracovanie tejto zbierky je predmetom príspevku M. Kotorovej-Jenčovej publikovanom v zborníku Stretnutie východoslovenských archeológov. Nitra 2020.

X