Náboženský život Prešova

5. septembra 2018 sa v Rákociho paláci uskutočnila prednáška na zaujímavú tému Náboženský život Prešova z cyklu 32. Čaj o piatej u Rákociho. Prednášal prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor PU v Prešove.

X