NA SMRTNÚ NEDEĽU, PÁLILI SME MORENU

Morena alebo aj Šmertka sú pomenovania pre slamenú postavu zaodetú do ženských šiat a napichnutú na palicu, ktorú na Smrtnú nedeľu vynášali z dediny najmä jej dospelí obyvatelia. Neskôr túto úlohu prebrala mládež a hlavne dievčatá. Morena bola symbolom smrti a zimy. Jej vynášaním a následným zničením za dedinou chceli ľudia privolať jar. Prvé správy o vynášaní Moreny pochádzajú zo 16.storočia. Na niektorých miestach sa Šmertka pálila, niekde sa hádzala do vody alebo môžete sa stretnúť s tým, že Morenu kameňovali. Popri zničení figuríny recitovali formulky, ktorými mali zlé sily zahnať : „Bodaj śi śe zaľala, žebi śi nas neduśila, žebi śi kravom plano ňeporobila!“ alebo „Ic, śmertko, dolu vodu, bodaj śi śe utopila, žebi śi śe ňevracala, bo bi śi nas postrašila, našim kravom porobila, híś, śmerko, híś!“

text: Mgr. Zuzana Andrejová, PhD.
Zdroj: Krajské múzeum v Prešove

X