MÚZEUM V ROZHOVORE

Tento týždeň sme v priestoroch Krajského múzea v Prešove privítali viacerých významných hostí. Navštívil nás mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovinskej republiky, Dr. Stanislav Raščan, ktorý s riaditeľom Krajského múzea v Prešove, PhDr. Ľubošom Olejníkom, PhD., otvoril otázku nielen rozdielov, ale najmä podobností Slovinska so Slovenskom. Rozhovorom súhlasili so vzájomnou spoluprácou pri výskume a výslednej výstave na tému: Slovinsko a Slovensko. Výstavou „S Petőfim okolo sveta" sme nadviazali dialóg aj so zástupcami poľských a maďarských miest, s ktorými sme našli viacero spoločných tém v ďalšom kultúrnom smerovaní a prepájaní cestovného ruchu.

X