Múzeum v prúde času. 40. rokov múzea – 40 rokov výskumu. Recenzia

Predstavujeme recenziu našej publikácie k 40. výročiu bývalého Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T.  z pera doc. PaedDr. Patrika Derfiňáka, PhD.

Recenzia

X