MÚZEUM NAVŠTÍVILA GENERÁLNA KONZULKA MAĎARSKA

V piatok (21.4.) sme v Krajskom múzeu v Prešove vítali vzácnu návštevu, generálnu konzulku Maďarskej Republiky, Ágotu Hétey so svojím sprievodom. Návštevu privítal riaditeľ Krajského múzea, PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. spolu so svojím zástupcom a vedúcim oblastnej jednotky múzea - Kaštieľa a archeoparku Hanušovce nad Topľou, Ing. Samuelom Brussom. Na pracovnom stretnutí sme započali vzájomnú spoluprácu pri prípravách nastávajúcej výstavy venovanej životnému dielu národného umelca Maďarska Sándora Petöfiho, ktorý svojho času pôsobil aj v Prešove a spolu s ďalšími významnými básnikmi zorganizoval súťaž o najkrajšiu lyrickú báseň. Bližšie informácie vám prinesieme už čoskoro.

X