Múzejné lekcie: Židovská komunita v Stropkove

Koncom mája sa v Kaštieli Stropkov v rámci Múzejných lekcií uskutočnila veľmi zaujímavá prednáška s Ing. arch. M. Vatehom, PhD. na tému: Židovská komunita v Stropkove.

X