Móses Krongold

Narodil sa ako Móses Krongold v Hanušovciach nad Topľou do rodiny Jakuba a Fany Krongoldových. Sám si uvádzal deň svojho narodenia 4. jún, aj keď v matrike záznam o jeho narodení informuje o 5. júni 1867. Ako štrnásťročný roku 1881 odišiel do Ameriky, kde už používal meno Maurice Krohngold. V roku 1887 sa v meste Yonkers v štáte New York oženil so Sárou (Sarah) Weingartenovou. Istý čas žil v kraji našich vysťahovalcov v Clevelande v štáte Ohio až sa napokon usadil o kúsok ďalej v meste Akron, kde začal podnikať v obchode s alkoholom. Vďaka svojej pracovitosti a vynaliezavosti sa stal sekretárom Asociácie dodávateľov alkoholu štátu Ohio. Neskôr presedlal na poisťovníctvo a rozbehol spoluprácu s americkou Second National Bank. Mal osem detí. Najstarší Jacob sa stal rabínom a po I. svetovej vojne slúžil ako vojenský kaplán-rabín medzi americkými vojakmi v Európe. Ďalej nasledovali Anna, Harry, Ruth, Marcus, Walter, Cyril a najmladší Joseph David. Okrem nich si Maurice a Sarah adoptovali sirotu Idu pôvodom z Ruska. Maurice Krohngold bol popredným členom celosvetového židovského charitatívneho spolku B´nai B´rith. V rokoch 1914-1915 a 1918-1919 bol predsedom Federation of Jewish Charities. Predsedal tiež akronskej pobočke Židovskej sociálnej rady pre pomoc židovským chlapcom v armáde a námorníctve.Výrazne sa podieľal na výstavbe novej synagógy v Akrone a dva roky bol predsedom predstavenstva spolku pre jej výstavbu. Bol pokladníkom a neskôr predsedom židovskej školy a tiež pokladníkom spoločnosti pre vzdelávanie v štáte Ohio. Bol presvedčeným podporovateľom demokracie a váženým občanom mesta Akron. Výrazne sa zaslúžil o povznesenie občianskeho života Židov v Spojených štátoch amerických.Zomrel pomerne mladý vo veku 57 rokov 17. septembra 1924 v Akrone, kde je spolu s manželkou Sárou aj pochovaný. Móses Krongold je tak ďalším príkladom šikovného Hanušovčana, ktorý za oceánom prežil svoj americký sen.

X