Mojžiš pred horiacim krom

Krajské múzeum s radosťou predstavuje verejnosti pozoruhodné novozreštaurované dielo starého umenia zo svojich zbierok - obraz so starozákonným motívom Mojžiša pred horiacim krom.
Maľba pochádza z druhej polovice 18. storočia, kedy pretrvávala typicky baroková obľuba priehľadov na určité scenérie cez ornamentálne profilované otvory. Tým, že je výjav už v samotnej maľbe "zarámovaný", nás privádza k úvahám o príslušnosti diela k dvojici (pendantu) či celej skupine diel, ktoré mohli tvoriť výzdobu stien napr. umiestnením v supraportách (priestoroch nad dverami) palácových komnát. V akom paláci či kaštieli, príp. kostole sa dielo pôvodne nachádzalo, už nezistíme, keďže nálezové okolnosti nie sú k dispozícii.
Náš maliar sa inšpiroval nemeckou grafikou vydanou vo Frankfurte začiatkom 17. storočia. Zaujímavosťou je neprítomnosť Božej bytosti - ako na mnohých iných kompozíciách sa Boh v polpostave vynára z ohňa, na našom obraze je len trojuholník s tetragramom Božieho mena v podobe štyroch písmen hebrejskej abecedy.

X