Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši.

31.1.2018 bola v Krajskom múzeu v Prešove otvorená výstava „Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši.“
Výstava je výstupom z projektu podporeného Fondom na podporu umenia a zameraného na podrobné predstavenie histórie používania keramiky na Šariši, pri ktorom sa využívajú doterajšie poznatky z archeológie, histórie a etnografie a dopĺňajú sa o informácie z vlastných výskumov. Pozornosť je v širšom meradle venovaná oblasti východného Slovenska, avšak so zameraním na oblasť Šariša, aby bolo možné bližšie charakterizovať miestny vývoj keramiky od počiatku jej používania v mladšej dobe kamennej až po záverečné obdobie produkcie, ktoré predstavujú súčasní keramikári v regióne.

Projekt č. 17-521-01893     

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

X