Minca z rokov 1526-1562 a baliaci papier z Prioru?

?Minca z rokov 1526-1562 a baliaci papier z Prioru? Chcete vedieť viac? Začítajte sa do ďalšej zaujímavosti z pokladnice Rákociho paláca.V roku 2012 bola ukončená tretia sezóna archeologického výskumu v interiéri najvýznamnejšej prešovskej stredovekej stavby, ?Konkatedrály sv. Mikuláša. Archeologický výskum sa sústredil na sondážny odkryv. V sonde vedúcej od kazateľnice po dvere sakristie boli postupne odkrývané situácie a nálezy súvisiace so severnou stranou svätyne, okrem iného aj hroby z obdobia stredoveku a novoveku. Výskum sa samozrejme dotkol aj priestoru pri objavenom kamennom portáli. Po odstránení zamurovky portálu sa zistil priestor, ktorý pripomínal úzku chodbu, po niekoľkých metroch ukončenú ďalšou zamurovkou, a ktorý bol horizontálne predelený železobetónovou platňou na dve časti. Horná časť bola miestom uloženia agregátu na poháňanie tzv. malého organa a v spodnej časti sa nachádzala železná truhlica (vnútorný priestor 109 x 48 x 50 cm).Ukázalo sa, že nález sa do stavu, v ktorom bol objavený dostal počas stavebnej aktivity pred niekoľkými desiatkami rokov. V truhlici a jej vonkajších častiach sa počas jej vyzdvihnutia, presunu i počas odborného otvárania na pôde Krajského múzea v Prešove našlo niekoľko mincí – český jednostranný peniaz Ferdinanda I. z rokov 1526 – 1562, poľské šilingy Žigmunda III z rokov 1601 – 1609 a československá koruna z roku 1963. Truhlica bola dobre zachovalá, no dno mala poškodené, preto sa jej ujali pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Ďalším prekvapením bolo, keď reštaurátori vo vnútri truhlice našli baliaci papier s potlačou obchodného domu Prior.

X