Mikuláš Moyzes: ,,Cítim, že žijem"

18. mája 2024 v Rákociho paláci bola slávnostne otvorená výstava Mikuláš Moyzes: ,,Cítim, že žijem". Profesor hudby a hudobný skladateľ, Mikuláš Moyzes, sa výrazne zapísal do histórie Prešova. Do Prešova prišiel v roku 1908 a zostal tu do svojej smrti v roku 1944. Zamestnaním bol profesorom hudby na dievčenskom učiteľskom ústave, kde zotrval do 1. januára 1932, kedy odišiel do penzie. Krajské múzeum v Prešove od roku 1995 vlastní pozostalosť po Mikulášovi Moyzesovi, ktorú získalo od jeho vnučky. Časť z nej je inštalovaná v stálej historickej expozícii venovanej dejinám mesta. Pri príležitosti 80. výročia úmrtia skladateľa na jeho počesť boli sprístupnené ďalšie súčasti pozostalosti.

X