Mikroprojekty Krajského múzea dostali zelenú

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvy s ďalšími úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok pre individuálne mikroprojekty v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku. V rámci slovensko-poľskej spolupráce sa tak bude realizovať šesť mikroprojektov v celkovej hodnote viac ako 208-tisíc eur.

Krajské múzeum v Prešove ako jediné uspelo v oboch prioritných osiach. V rámci mikroprojektu zameraného na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva vytvorí prešovské múzeum v spolupráci s partnerským poľským múzeom v Rzeszowe virtuálnu prehliadku expozícií oboch múzeí. Tá bude dostupná prostredníctvom aplikácií a rozhraní Google. Výstavy a expozície plánujú múzeá obohatiť o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Novinka sa dotkne aj dvoch pobočiek Krajského múzea v Prešove, a to kaštieľa v Hanušovciach i Stropkove.

V rámci rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania vytvoria obe múzeá reštaurátorskú dielňu. Vybavia ju najmodernejšími technológiami ako napr. vysokovýkonným ultrazvukovým prístrojom a stereomikroskopom s výkonnými zobrazovacími funkciami. Následne budú organizovať semináre s praktickými ukážkami týchto moderných technológií najmä pre mládež.

X