Medzinárodný deň Rómov

8. apríla sme si pripomenuli konanie kongresu zástupcov Rómov z rôznych krajín sveta, ktorý sa konal pred 52 rokmi v britskom Orpingone. Na kongrese sa zástupcovia dohodli na rómskej vlajke a hymne, čím demonštrovali snahu svojho národa o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Krajské múzeum v Prešove pripravilo pre deti a študentov kultúrno-edukačný program formou prednášky a výstavy z fotografií Jozefa Kolarčíka Fintického. Súčasťou programu bolo vystúpenie folklórnej skupiny Čiriklóre z okolia Vranova nad Topľou. Na záver návštevníci na znak spolupatričnosti vyfarbili rómsku vlajku.

X