MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY

Rodina, família, čeľaď sú pomenovania pre základnú spoločenskú jednotku, ktorú tvoria rodičia a slobodné-nezosobášené deti. Odborne hovoríme o nukleárnej rodine. Viac pozornosti však pýta veľkorodina. Veľkorodina zahŕňa viac synovských manželstiev s deťmi, žijúcich s rodičmi. Čím dlhšie vydržia bratia v spoločnej rodine, tým širšie príbuzenstvo vytvárajú ich potomkovia. Taktiež bežným javom bolo, že celý tento komplex sa zodpovedal najstaršiemu manželskému páru – gazdovi a gazdinej, čo boli rodičia ženatých synov. Nadvláda gazdinej sa uplatňovala hlavne v ženskej časti rodiny a deťmi.Takúto veľkorodinu môžete vidieť aj na fotografii, ktorú máme k dispozícii.

X