MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI FAŠIZMU A ANTISEMITIZMU

Dnes, 9. novembra si pripomíname tragické udalosti inak známe ako Krištáľová noc alebo Novembrový pogrom. V noci z 9. na 10. novembra sa v Nemecku a čiastočne v Rakúsku, Sudetách a Gdaňsku konali pogromy na židovské obyvateľstvo. Jednotky SS, SA a príslušníci ďalších organizácií pridružených k NSDAP ničili Židom majetky, obchody, domy, synagógy. O život prišlo 100 ľudí a desiatky tisíc bolo internovaných v koncentračných táboroch. Žiaľ, aj v Prešove sa Židia stretávali s nevôľou a nepochopením. V našich zbierkach evidujeme fotografiu z obdobia Slovenského štátu, na ktorej muž v čiernom kabáte prstom ukazuje na stĺp s nápisom VON ŽIDE MARŠ. Stĺp bol súčasťou oplotenia pred františkánskym kostolom na Slovenskej ulici.

X