MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU

S 27. januárom sa spája spomienka na strašné utrpenie 6 miliónov Židov a miliónov ďalších etník, ktorí sa stali obeťami HOLOKAUSTU, t. j. prenasledovania pre politickú, národnú, náboženskú alebo inú príslušnosť a ich následného vyvražďovania, počas II. sv. vojny. Tento pamätný deň bol vyhlásený na počesť oslobodenia najväčšieho NACISTICKÉHO VYHLADZOVACIEHO TÁBORA AUSCHWITZ-BIRKENAU (Osvienčim) 27. 1. 1945. Do uvedeného tábora smrti, založeného v r. 1941, bolo deportovaných približne 2,5 milióna ľudí. Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo zavraždených. Počas holokaustu zahynulo z územia bývalého ľudáckeho slovenského štátu približne 70-tisíc Židov v tábore Auschwitz, ako aj v táboroch Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, či na iných miestach. Pokiaľ hovoríme o území celého dnešného Slovenska, počet obetí sa odhaduje na 105-tisíc. Ani židovské obyvateľstvo Stropkova sa tejto tragédii nevyhlo. Aj v našom meste sa uplatňovali vyhlášky Ministerstva vnútra, župného a okresného úradu, ale aj vládneho komisára v Stropkove o protižidovských opatreniach v praxi. Židovské obyvateľstvo tak bolo vylúčené z spoločensko-politického života v našom meste, prišli o svoje zamestnanie aj majetok. Podľa údajov Ústavu pamätí národa, bol v Stropkove v r. 1942 počet osôb v Súpise Židov 1166 a ďalších 445 osôb v obciach vtedajšieho okresu Stropkov. Tragédia Židov zo Stropkova sa dovršovala v jarných a letných mesiacoch r. 1942. Nedopusťme viac takúto hroznú tragédiu. V prílohe sú protižidovské vyhlášky pre okres Stropkov a fotografie z deportácie Židov zo Stropkova v máji 1942.

Mgr. Jana Slivková, KM Prešov – Kaštieľ Stropkov

Zdroj:

https://www.yadvashem.org

www.holokaust.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust
https://www.upn.gov.sk/projekty/supis-zidov/zoznam-obci/...
X