Medzinárodná konferencia etnológov

Počas medzinárodnej konferencie etnológov: Múzeum a etnológ, s tohtoročnou témou Trhy a jarmoky, vystúpila s príspevkom aj naša etnologička, Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. Našej odborníčke v oblasti etnografie srdečne gratulujeme nielen k úspešnej účasti, ale aj k zvoleniu do funkcie tajomníčky Etnologickej komisie Zväzu múzeí.

Foto: Západoslovenské múzeum v Trnave

X