Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Program DofE sa k mladým ľuďom dostáva prostredníctvom škôl a organizácií pracujúcich s mládežou. Okrem prekonania samého seba, nových zážitkov a priateľov získajú účastníci certifikát uznávaný na univerzitách a vo firmách po celom svete. Tieto certifikáty preberali účastníci programu tohto roku v priestoroch kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou.

X