MASAKER V OBCI ČERNOVÁ

PRESNE PRED 115 ROKMI ZASIAHLA SVET SPRÁVA O KRVAVOM MASAKRI V OBCI ČERNOVÁ

27. októbra 1907, keď sa mala konať vysviacka novopostaveného kostola v obci Černová pri Ružomberku, došlo k stretu medzi obyvateľmi obce so žandármi, keďže nesúhlasili, aby vysviacku kostola vykonal Likavský dekan, Martin pazúrik. Pri príchode delegácie sa im domáci postavili do cesty a nechceli ich vpustiť do dediny. Vtedy vzali žandári zbrane do rúk a začali strieľať do davu. Výsledkom bolo 15 mŕtvych a viacero zranených. Incident pritiahol pozornosť celého sveta. Písalo sa o tom nielen v domácich, ale aj zahraničných novinách. Pohľady na udalosti sa však líšili. Kým väčšina zahraničných novinárov súcitila s obeťami a poukazovala na národnostný útlak slovenského obyvateľstva, uhorská tlač prezentovala udalosti skreslene a obviňovala obyvateľov Černovej zo vzbury. V zbierkach Krajského múzea máme k dispozícii budapeštianske noviny Tolnai Világlapja, ktoré vo vydaní z 10.11.1907 informujú o Černovskej vzbure ako o krvavom incidente, ktorý je príkladom a dôsledkom neustáleho poburovania v regiónoch obývaných národnosťami. Sfanatizovaný dav podľa nich napadol kňazov a žandárov, bez toho aby si uvedomili, že žandári budú v takom prípade nútení použiť zbrane.

Za hlavného pôvodcu černovskej masakry označili Andreja Hlinku. Aj napriek skreslenému opisu udalostí sprostredkúva týždenník na svojich stránkach fotografie z miesta nešťastia, ktoré dokumentujú uvedený incident: nový kostol, budova černovskej školy a pošty, pred ktorou došlo k tragédii, rodinní príslušníci obetí pri modlitbách a pochovávaní zosnulých, zadržanie osôb a odvážanie zosnulých na pitvu do stodoly pri cintoríne.

X