Marca Tulius Cicero - Epistolae Familiares (Listy priateľom)

Listy priateľom boli vydané v roku 1554 v Benátkach, so zdobenou pergamenovou väzbou, urobenou dodatočne v roku 1557. Túto knihu vydali v období renesancie v tlačiarni Aldusa Paola Manuzia a reliéfna výzdoba jej obalu bola vyhotovená slepotlačou – otáčaním zahorúca kovovým valčekom s vyrytými ozdobami.

X