Manželstvo z rozumu? Manželstvo z lásky? Známe historické manželstvá a ich osudy

25. Čaj o piatej u Rákociho sa v Krajskom múzeu konal na sviatok sv. Valentína - 14. 2. 2018. Prítomní si vypočuli zaujímavú prednášku na tému : " Manželstvo z lásky. Manželstvo z rozumu. " Prednášajúcim bol JUDr. Mgr. Jozef Kušnír.

X