Manželia na obrazoch a fotografiách

Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s Národným týždňom manželstva Prešov 13.2.2018 slávnostne otvorilo výstavu fotografií a  obrazov manželských párov - Manželstvá včera a dnes.

X