MAMUTÍ ZUB Z MIŇOVIEC /okres Stropkov/ V KAŠTIELI STROPKOV

Možno viete, možno nie, aj v našich končinách v rieke Ondava, ale aj okolo Ladomírky sa našli stopy po vyhynutých dávnych tvoroch – MAMUTOCH. Počas letných prázdnin r. 2006 sa žiakovi ZŠ Mlynská v Stropkove, LUKÁŠOVI ŠKUBLÍKOVI z Miňoviec, v koryte rieky Ondava, podarilo nájsť zaujímavý predmet - SKAMENELINU. Tento „úlovok“ si mladý nálezca doma očistil od nánosov a začal bádať, čo by to asi mohlo byť. Zhliadnutie istého dokumentu o paleontológii ho utvrdilo v tom, že našiel pravdepodobne vzácny predmet. Ako neskôr odborníci zistili, išlo o ZUB – STOLIČKU Z MAMUTA. Podľa vyjadrenia RNDr. P. Pjenčáka, zoológa Krajského múzea v Prešove, zub patril asi 40-ročnej samici mamuta srstnatého. Spomínané praveké zvieratá mali kly dlhé až 4 m a 4 stoličky, ktoré sa postupne obrusovali a počas života sa vymenili 6-krát. Títo obyvatelia doby ľadovej boli pred zimou chránení srsťou dlhou asi 90 cm a pod pokožkou mali asi 8 cm vrstvu tuku. Samce dosahovali výšku do 3,4 m a mali hmotnosť do 6 ton. Pri narodení vážil malý mamut približne 90 kg. MAMUTY SRSTNATÉ sa dožívali aj 60 rokov a vyhynuli asi pred 10 000 rokmi. Ako uvedené zvieratá vyzerali, nám dokumentujú napr. 30 000 rokov rokov staré jaskynné maľby vo Francúzsku ako aj mumifikované jedince nájdené na Sibíri a na Aljaške. Na Slovensku je okolo 200 lokalít, kde sa našli pozostatky týchto pravekých zvierat. Tento VZÁCNY PALEONTOLOGICKÝ NÁLEZ STOLIČKY MAMUTA VEĽKOSTI CCA 30 CM, POCHÁDZAJÚCEJ Z NÁŠHO REGIÓNU, môžete obdivovať na aktuálnej výstave SKAMENELINY V STROPKOVSKOM KAŠTIELI.

Mgr. J. Slivková, KM PO – Kaštieľ Stropkov

X