Maketa Kumštu zo zbierky Požiarnej ochrany

Maketa budovy Kumštu, vodnej veže, predstavuje hydraulické zariadenie, ktoré umožňovalo dostať vodu z rieky Torysa pomocou vodného kolesa nad úroveň terénu a pomocou drevených rúr ju rozvádzať do 10 cisterien v meste. Bolo zriadené v polovici 15. storočia v bašte mestského opevňovacieho systému. Keďže to bolo neobyčajné, technicky zvláštne zariadenie, dostalo názov „Kunst“ /Wasserkunst/. V priebehu 18. storočia sa na označenie zariadenia užíval aj termín Machina Hydraulica. Svoju prečerpávaciu funkciu ako súčasť vodovodu prestalo plniť v roku 1906.

X