Lovci a zberači staršej doby kamennej

Prvý zo série podujatí projektu Stretnutia s dejinami v archeoparku, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia, je venovaný staršej dobe kamennej, kedy človek ešte nepoznal jednu zo základných činností, ktorá mu dodnes poskytuje obživu – poľnohospodárstvo. Človek staršej doby kamennej bol lovcom a zberačom. Nedokázal do prírody nič investovať, aby od nej získal mnohonásobne viac. Bral si iba to, čo mu sama poskytovala, teda divo rastúce rastliny a divo žijúce zvieratá. Hovoríme, že žil korystníckym spôsobom života. Bolo to najdlhšie obdobie ľudských dejín. Hlavnou surovinou na výrobu pracovných nástrojov a zbraní, zachovanou v zemi milióny rokov, bol kameň. Kamenné predmety sú teda najrozšírenejšími a často jedinými stopami po ľuďoch z týchto vzdialených čias. A pritom vieme, že predstavujú iba malé torzo toho, čím človek v staršej dobe kamennej skutočne žil.

V Archeoparku Živá archeológia je na začiatku prechádzky v čase umiestnený objekt lovcov a zberačov z mladej fázy paleolitu (staršej doby kamennej). Je rekonštrukciou obydlia aurignacienskej kultúry (34 000 – 28 000 pred Kr.) z Tibavy. Drevená konštrukcia (5,3 x 3m) je pokrytá zvieracími kožami. Toto obydlie, pripomínajúce stan, bolo ľahké, pretože slúžilo iba krátku dobu. Lovci sa museli presúvať za lovnými zvieratami a nič ich nedržalo na tom istom mieste, kdeže nevedeli obrábať pôdu. Nesmieme si ich však predstavovť ako úplných divochov. V obydlí mali ohnisko, určite nejaké rohože a miesta na spanie vystlané kožušinami. Človeku v tejto vzdialenej dobe to postačovalo, pretože väčšinu svojich činností (napr. spracovávanie mäsa, kožušín a koží, štiepanie kameňa a spletanie prútia do košov či rohoží) vykonávali vonku, pri obydlí.

Archeofestival Lovci a zberači staršej doby kamennej ponúka pohľad do života ľudí žijúcich pred tridsaťtisíc rokmi. Je pokusom o nahliadnutie do ich každodenného života, doslova až do ich kuchyne. Na archeofestivale môžete nielen uvidieť, ale si aj vyskúšať tieto činnosti:

  • opravu stanu z kožušín
  • štiepanie kameňa
  • pletenie koša
  • výrobu nádob z dyní
  • lukostreľbu
  • pravekú hudbu
  • opracovávanie dreva kamenným nožom

Okrem týchto činností sa budú špeciálne sledovať dva experimenty: - rozkladanie ohňa a pečenie mäsa v jame.

 

X