Losovanie výhercu obrazu Juraja Daňa

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do súťaže o obraz zaslužilého umelca Juraja Daňa zapojili. Bohužiaľ, vyhrať môže len jeden. Pán Daňo ml. vylosoval vstupenku s číslom „01436“ !!! Prosíme výhercu, aby nás kontaktoval do súkromnej správy.😊

X