Literárny Prešov a východné Slovensko v národnom obrodení

15.8.2018 v Rákociho paláci pokračoval prednáškový cyklus 31. Čaj o piatej u Rákociho pod názvom Literárny Prešov a východné Slovensko v národnom obrodení. Prednášala historička Krajského múzea PhDr. Viera Kačmaríková. Rok 2018 je rokom slovenskej štátnosti, pretože nám prináša mnoho dôležitých výročí, ktoré pripomínajú významné udalosti v dejinách formovania slovenského národa. Pohľadom do minulosti sme si priblížili ako sa národne, politicky a jazykovo formoval náš súčasný novodobý národ v národnom obrodení – v období národnouvedomovacích snáh Slovákov v 18. a 19. storočí a aká bol účasť východného Slovenska na ňom. Zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešova zo zbierky Literárna história boli predstavené jedinečné dokumenty ako Žiadosti slovenského národa – prvý slovenský ucelený národnopolitický program, či výpis listu, ktorý tu ostal po návšteve Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana v Prešove.

X