Lienka východná

Na naše okná zaútočili lienky.
Pravdepodobne jedným z najobľúbenejších chrobákov je lienka, ľudovo nazývaná aj pánbožkova kravička. V prírode nachádzame niekoľko desiatok rôznych druhov lienok, ktoré sa od seba líšia veľkosťou a sfarbením. Najbežnejšia je lienka dvojbodková (Adalia bipunctata) a lienka sedembodková (Coccinella septempunctata).
Lienky žijú zväčša jeden rok, pričom zimu prečkávajú už ako dospelé. Keďže nielen dospelé jedince, ale najmä ich larvy požerú veľké množstvo vošiek, v každej záhrade sú vítané. V minulosti prebiehali pokusy o ich komerčný chov, aby sa dali použiť ako biologická ochrana rastlín. Začiatkom 20. storočia výskumníci zistili, že najľahším druhom na chov a zároveň najefektívnejším ničiteľom vošiek je lienka východná (Harmonia axyridis). Bolo len otázkou času, kedy z uzatvorených skleníkov uletí do voľnej prírody. Od roku 2002 sa začala voľne šíriť z oblasti južného Belgicka a v roku 2008 dosiahla územie Slovenska. Samičky tohoto druhu sú schopné za svoj život naklásť až 2 000 vajíčok, pričom naša lienka sedembodková ich nakladie asi iba 150. V našich podmienkach vytvárajú dve až tri generácie ročne a osídľujú prevažne koruny stromov a kry. Hoci by sme ako záhradkári mohli byť za nového predátora vošiek vďační, lienky ázijské nesú so sebou množstvo negatív. Tento druh nepožiera len vošky a iných škodcov, ale aj larvy našich pôvodných druhov lienok, vajíčka motýľov či užitočného hmyzu. Kým naše pôvodné lienky sa ukladajú na zimný spánok, lienka ázijská si neváha spestriť potravu sladkými šťavami hrozna a jabĺk. Keď je v ohrození, šíri okolo seba nepríjemne páchnucu látku, ktorá dokáže znehodnotiť mušt počas prešovania. Stáva sa tiež, že pohryzie človeka, čo sa prejavuje podráždením pokožky.
Lienka východná bola na Slovensku zaradená medzi invázne živočíchy. Ide o pomerne dosť variabilný druh, podobný lienke sedembodkovej, avšak počet bodiek na jej krovkách je mimoriadne premenlivý – môže ich byť 0 až 20. Výsledná kresba môže nadobúdať rôzne formy. Tento druh sa šíri naprieč Európou a všimla som si ich aj medzi oknami nášho kaštieľa. 

X