Leto 2001

Pozeráte sa na fotografie, patriace do nášho archívu, ktoré zobrazujú následky rozvodnenej Torysy v priestoroch hate v júli 2001.

X