LETO 1961

Fotografia letnej kabelizácie elektrického vedenia na Hlavnej ulici v Prešove, ktorá sa odohrala v roku 1961.

X