Lehel Bánó

Autora bližšie nepoznáme, avšak čo sa týka spodobenej osoby, vzhľadom na to, že dielo pochádza z kaštieľa v Kukovej, možno predpokladať, že znázorňuje nejakého člena rodiny Bánó. Mohol by to byť Lehel Bánó (1905-1964), architekt, botanik a profesionálny tenista, známa osobnosť medzivojnového Maďarska.

Náš maliar rafinovane využíva postupy fauvizmu a kubizmu. Nemodeluje svetlom a tieňom, ale "moduluje" 

X