Ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum)

Prírodné pomery regiónu sú z pôdno-ekologického hľadiska priaznivé pre výskyt širokého spektra rôznych druhov rastlín. Botanický výskum venuje veľkú pozornosť výskytu chránených a vzácnych druhov rastlín v celej oblasti. Jedným zo skutočne ojedinelých a vzácnych nálezov bol aj nález druhu ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum).V okrese Vranov nad Topľou bola zaznamenaná na lokalite, ktorá je trvalým objektom floristického výskumu, nakoľko je jednou z najzaujímavejších lokalít teplomilnej flóry v našom okrese v Borine pri Michalku.Táto rastlina s veľkými dekoratívnymi kvetmi ?pomarančovej farby patrí medzi európske floristické elementy s centrom v alpínskomediterálnej oblasti. Je jedným z miznúcich prvkov našej flóry a je zákonom chránená.

X