Kútna plachta

Ide o obradovú textíliu, ktorá slúžila na oddelenie postele ženy v šestonedelí od ostatného priestoru v miestnosti. Kútna plachta alebo niekde sa môžete stretnúť s názvom kútnica či položná plachta, poskytovala matke a dieťaťu súkromie a izolovala ich od ostatných členov rodiny. 👩‍👧‍👦 V zbierke etnografie Krajského múzea v Prešove sa nachádza takáto na prvý pohľad nenápadná tkanina, ktorá tvorila súčasť denného rituálu každej novorodičky. Nemysliteľnou farbou tejto kútnej plachty bola práve červená farba ako symbol ochrany.🧤👠 Možno aj vy ste sa stretli s červenými náramkami vo viere, že Vás ochráni proti zlým silám.

X