KTO BOL SV. HUBERT?

Sv. Hubert, kresťanský svätec, patrón poľovníkov, strelcov, mäsiarov, optikov a zlievačov, sa narodil okolo roku 655 v Akvitánii vo Francúzsku. Pochádzal zo vznešenej rodiny, bol náruživým lovcom. Podľa legendy, keď raz na Zelený štvrtok poľoval na jeleňa, uvidel medzi jeho parohami kríž. Pod vplyvom tohto zážitku zmenil svoj život a odišiel do kláštora v Stavelote v Belgicku. Neskôr sa stal biskupom. Zomrel v roku 727 v Tervurene blízko Bruselu. Na jeho počesť sa vytvorila tradícia tzv. Hubertových jázd. V medzivojnovom období existovala na konci jazdeckej a na začiatku loveckej sezóny ako lov na divú zver. Hubertove jazdy v Prešove obnovil v 60. rokoch minulého storočia Jazdecký oddiel Slavoj Prešov. V žrebčinci vo Veľkom Šariši ju zaviedli koncom 70. rokov minulého storočia. Organizované boli zväčša 3. novembra, na výročný deň smrti svätca.

Foto: 1. Jazdci prešovského žrebčinca počas Hubertovej jazdy v roku 1935.

2. Hubertova jazda vo Veľkom Šariši, 26.10.1984.

Zdroj: Archív Krajského múzea v Prešove

X