Krosno - malý Krakov - a jeho múzeum

Štvrtá prednáška z cyklu Poznávame svet - poznávame seba pod názvom "Krosno - malý Krakov - a jeho múzeum" sa uskutočnila 29.11.2018 v Kaštieli Stropkov, v priestoroch výstavy Petrolejové lampy - funkčnosť a krása.  Riaditeľ Podkarpatského múzea v Krosne mgr Jan Gancarski predstavil nielen históriu mesta, ale aj expozície múzea v Krosne a jeho pobočku - archeoskanzen Karpacka Trója v Trzcinici.

Pre Stropkovčanov je Krosno azda známejšie ako Košice či Prešov. Ale  z histórie tohto starobylého poľského mesta v našom blízkom susedstve poznáme málo. Milovníci histórie prostredníctvom zaujímavej prednášky Jana Gancarského spoznali  jeho písané dejiny ako aj výsledky rozsiahleho výskumu na krosnianskom rýnku, ktorý má  príbuzné črty so stropkovským námestím. Našli sa tam okrem keramiky, kachlíc, mincí, sklenených a kovových predmetov aj také unikátne nálezy ako sú organické zvyšky zo stredovekých obchodov - predmety z dreva a  kože, čo je v našich pôdnych podmienkach vždy veľkou vzácnosťou.  Raritné sú drevené súčasti vodovodu a kanalizácie zo 14. storočia.

Treba zdôrazniť, že výstavu Petrolejové lampy - funkčnosť a krása a jej sprievodné podujatia, ku ktorým patrila aj prednáška o Krosne, bolo možné zrealizovať len vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorá umožnila zabezpečiť väčšinu nákladov spojených s inštalovaním krehkých exponátov v Krajskom múzeu -Tripolitane a umožnila aj realizáciu zaujímavých prednášok v Prešove a v Stropkove.

X